Pozostałe usługi

  • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  • Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała (prowadzenie parkingów)
  • Sprzątanie obiektów w tym: usługi utrzymywania w ruchu pieców C.O
  • Instalowanie CCTV dla potrzeb ochrony fizycznej.