Ochrona osób

ochrona_osób2

Ochrona osobista polega na stałej obecności naszych pracowników przy ochranianej osobie. Grupa ochrony osobistej jest specjalnie do tych zadań wyszkolona i uzbrojona. Agenci ochrony osobistej wyposażeni są w różnego rodzaju sprzęt zapewniający pełne bezpieczeństwo klienta. Do głównych ich zadań należy bezpośrednia ochrona fizyczna ochranianej osoby. Wszelkie działania prowadzone są w sposób niezwykle dyskretny, ale sygnalizujący jednocześnie występowanie czynnika ochronnego wokół obiektu.

Zatrudniamy przeszkolonych, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających Poświadczenia Bezpieczeństwa w zakresie POUFNE i TAJNE, sprawdzonych pracowników ochrony, stosownie umundurowanych, oznakowanych osobistymi identyfikatorami.