O NAS

Agencja Ochrony Osób i Mienia “EGIDA”

prowadzi działalność od 1996 roku na podstawie Koncesji MSWiA Nr L-1803/00 oraz wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Nr 6627. W 2000 roku przeszliśmy proces wymiany i weryfikacji koncesji. W roku 2008 powstał nowy podmiot – Agencja Ochrony Osób i Mienia “EGIDA” Spółka Jawna Koncesja MSWiA Nr L-0165/08 wpis do KRS Nr 0000301019. Posiadamy ubezpieczenie od OC w zakresie działalności gospodarczej na kwotę 2 080 000 PLN (delikt – kontrakt) w PZU S.A.

W 2013 roku uzyskaliśmy status SUFO (Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna).

W 2014 roku uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9001:2009 system zarządzania jakością w zakresie Ochrony Osób i Mienia.

Usługi nasze świadczymy na terenie województwa mazowieckiego. Fizycznie ochraniamy obiekty użyteczności publicznej, państwowe i prywatne, takie jak: sądy, urzędy, przedsiębiorstwa produkcyjne, supermarkety, place budów. Dla potrzeb przyszłych kontrahentów służymy referencjami.

Zatrudniamy przeszkolonych, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających Poświadczenia Bezpieczeństwa w zakresie ZASTRZEŻONE POUFNE i TAJNE, sprawdzonych pracowników ochrony, stosownie umundurowanych, oznakowanych osobistymi identyfikatorami. W zależności od specyfiki ochranianego obiektu pracownicy ochrony wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego, lecz zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 114, poz. 740, z późniejszymi zmianami).

Rekomendacja Polskiego Związku Pracodawców “OCHRONA”